Winguard

Winguard van Advancis

Physical Security Information Management (PSIM) is een softwareplatform dat verschillende losse beveiligingssystemen integreert en beheert via een uitgebreide uniforme gebruikersinterface. Dit maakt het mogelijk dat de gebruiker meldingen, komende vanuit de onderliggende systemen, signaleert en deze op een efficiënte manier kan behandelen. Met WinGuard definiëren wij PSIM+ software als een oplossing die verder gaat dan de gebruikelijke scope. Hiervoor bieden wij een domein overstijgende integratie van de algehele beveiliging, gebouwautomatisering en communicatie technologie. Een ander voordeel, vergeleken met conventionele PSIM oplossingen, is de integratie met bovenliggende “Mission Control” systemen. WinGuard verzamelt alle meldingen van verschillende beveiliging- en informatiesystemen. De intelligente visualisatie van meldingen maakt het voor de gebruiker eenvoudig situaties te identificeren. Met behulp van dynamische workflows en geautomatiseerde acties wordt de gebruiker, conform de geldende richtlijnen, door het juiste afhandelprotocol geleid.