Video Content Analyse

Video Content Analyse (VCA) van Davantis

De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van Video Content Analyse (kortweg VCA). Dit laat toe om automatisch videobeelden te analyseren van bepaalde gebeurtenissen. Het is dus mogelijk om zonder menselijke handeling informatie te verzamelen in de vorm van camerabeelden. Bij bijvoorbeeld verdacht gedrag van een persoon, ontstaat een alarmmelding waardoor men in actie kan schieten.

Video Content Analyse wordt toegepast binnen verschillende beveiligingsoplossingen zoals objectbeveiliging, inbraakdetectie, kentekenherkenning, gezichtsherkenning en het tellen van personen. Een andere toepassing is tailgating filter, dat aangeeft wanneer meerdere objecten binnen een vooraf bepaalde tijdspanne een denkbeeldige lijn of perimeter overschrijden. Verder is er nog dwell filter. Daarmee detecteert men personen of voertuigen die langer dan een vooraf ingestelde tijdspanne binnen de perimeter blijven. Tenslotte is er nog object presence: objecten of personen die een vooraf gedefinieerde zone betreden, genereren een alarm.