2021 april – EgroService in magazine Beveiliging

juli 14, 2021

Onlangs is er in het magazine BEVEILIGING een mooi artikel over EgroService gepubliceerd.

Betrouwbare buitenbeveiliging zonder vals alarm

Zichtbare hekwerkdetectie en onzichtbare gronddetectie voor het betrouwbaar detecteren van indringers op bedrijfsterreinen. De systemen van de Amerikaanse fabrikant Southwest Microwave maken onderscheid tussen onbevoegde personen die over een hek klimmen of pogen dit door te knip- pen en andere verstoringen die kunnen worden veroorzaakt door regen, wind of verkeer. Doordat veel producten dankzij Power over Ethernet (PoE) direct zijn te integreren in bestaande netwerken, kunnen de systemen eenvoudig worden gecombineerd met bewakingscamera’s en videoanalytics, waardoor onterechte alarmen nagenoeg volledig zijn te voorkomen. De systemen worden geleverd door EgroService uit Alblasserdam, dat afgelopen maand het 25-jarig bestaan vierde.

Hekwerk-, grond- en radardetectie, bewakingscamera’s met video content analyse en toegangscontrole met poorten en slagbomen op basis van kentekenherkenning. Een vroegtijdige detectie in de buitenschil kan criminaliteit en vandalisme op bedrijfsterreinen voorkomen. Maar terreinbeveiliging is een specialisme, dat technische kennis en hoogwaardige producten vereist. Zo moeten personen die ’s nachts over een hekwerk klimmen betrouwbaar worden gedetecteerd, onder alle omstandig- heden. Factoren als regen, wind of verkeer in de omgeving mogen daarentegen niet voor onterechte alarmen zorgen. “Bij terreinbeveiliging wordt dikwijls direct aan de allerhoogste risicoklasse gedacht, maar verzekeraars eisen het ook steeds vaker voor lagere beveiligingsniveaus”, zegt Ed Groenen- dijk, oprichter en eigenaar van EgroService uit Alblasserdam. “Bedrijfspan- den zijn doorgaans uitstekend beveiligd, maar criminelen richten zich ook op kostbare goederen die op bedrijfsterreinen liggen. Zo kan diefstal van airbags bij autobedrijven tot een hoge schade- post leiden. Adequate hekwerkdetectie kan dit voorkomen.”

EgroService ondersteunt beveiligingsinstallateurs al 25 jaar bij projecten met praktische technische kennis en ervaring op het gebied van terreinbeveiliging. Groenendijk: “Van meet af aan hebben we ons gericht op buitenbeveiliging zoals hekwerkdetectie, Gallagher powerfence en radar en aanverwante producten zoals poorten, slagbomen en intercoms van Intratone. EgroService biedt een compleet pakket producten voor ieder denkbaar beveiligingsproject. Met ons eigen team beveiligingsmonteurs bieden we support, service en onderhoud.”

Intelligent

EgroService levert al sinds 2012 het uitgebreide assortiment van Southwest Microwave in de Benelux. Als exclusief dealer wordt nauw samengewerkt met de afdeling R&D en de technische support van de fabrikant uit de Amerikaanse staat Arizona. Met MicroPoint, MicroTrack en MicroWave biedt Southwest Microwave onder meer hekwerk-, grond- en radardetectiesystemen die dankzij innovatieve technologie een hoge detectiegraad garanderen zonder valse alarmen.MicroPoint II is de nieuwste generatie hekwerkdetectiesystemen.

Dankzij toepassing van Digital Signal Processing is exact de locatie van elke poging tot sabotage of overklimmen te bepalen. Het systeem bestaat uit een intelligente microprocessor en twee sensorkabels. De sensorkabels worden gemonteerd op het hekwerk. Voeding en datacommunicatie lopen door dezelfde kabels. Elke microprocessor heeft een dekking van 440 meter sensorkabel. De sensor- kabels zijn door de systeemsoftware onderverdeeld in cellen. Er zijn twee- honderd cellen per 220 meter kabel. Detectie geschiedt op basis van trillingen. Zodra een indringer contact maakt met het hek, wordt het ontvangen signaal gebruikt voor het creëren van een exact beeld van deze actie. De locatie en vorm van de pulse wordt gemeten en de microprocessor kan onderscheiden of het een poging tot sabotage of overklimmen betreft of een reactie die is veroorzaakt door regen, wind of verkeer.

Groenendijk: “De detectiegevoeligheid is per 1,1 meter softwarematig instel- baar. De ondergrond van ieder terrein is anders en er bestaan veel soorten hekwerk, zoals hekwerk met gaas of spijlen. Het MicroPoint systeem werkt met alle soorten hekwerk en loopt mee met de staat van het hekwerk. Door kalibratie is de detectiegevoeligheid in elke cel te optimaliseren. Op basis daarvan wordt een gevoeligheidsprofiel gegenereerd en de alarmdrempel ingesteld. De detectiezones zijn flexibel aan te passen, bijvoorbeeld voor het gericht aansturen van een nieuwe domecamera op het terrein.”

Onzichtbaar

Voor onzichtbare detectie van indringers, heeft South- west Microwave MicroTrack II ontwikkeld. Dit gronddetectiesysteem heeft een volumetrische sensor die met het terrein meeloopt. Het dekkingsbereik is vierhonderd meter per microprocessor. Twee paar sensorkabels worden ingegraven langs de volledige omtrek van het te bewaken object. Dat kan in een zachte ondergrond zoals een gazon, maar ook onder asfalt of beton. De MicroTrack kabels worden software- matig verdeeld in 95 cellen van 2,21 meter. De maximale lengte is 210 meter. De microprocessor stuurt ultrabreed-band gecodeerde RF-signalen via de zenderkabel.

Als deze koppelen met de ontvangstkabel ontstaat een onzichtbaar elektromagnetisch detectieveld boven en onder het grondoppervlak en langs het kabelpaar. Nadat de alarmdrempel is ingesteld, pikt de ontvangstkabel een door een indringer gewijzigd signaal in de verstoorde zone op en stuurt dit door naar de microprocessor. Deze analyseert het signaal en vergelijkt het met de vooraf ingestelde alarmdrempel. Het systeem is onderhoudsvrij en werkt onder alle omstandigheden, ook als de grond is bevroren. Net als bij Micro-Point is bij iedere detectie de exacte locatie te bepalen, om centralisten of beveiligers gericht te kunnen aansturen. De MicroWave 330 Radarbeveiliging van Southwest Microwave is ontwikkeld voor toepassing langs hekwerklijnen, in open gebieden, langs poorten, toegangen, muren en over daken. Verder zijn er diverse oplossingen welke detectieafstand gebonden zijn, maar ook analoog of digitaal, K-band of X-band technologie en de tranceiveroplossingen.

Beheersoftware

De verschillende detectiesystemen op één of meerdere locaties zijn te beheren met Perimeter Security Manager. Dit beheersysteem ondersteunt integratie met uiteenlopende systemen van andere fabrikanten zoals bewakingscamera’s en videorecorders. Live en opgenomen videobeelden en grafische plattegronden zijn weer te geven op één beeldscherm voor een beter overzicht van de situatie. De geavanceerde software ondersteunt het instellen van een virtuele bewakings- ronde over bedrijfsterreinen en het afhandelen van alarmen in meldkamers.

Voor ieder type melding kunnen specifieke instructies worden ingevoerd en het systeem kan op basis van scenario’s automatisch beslissingen nemen. Zo kunnen per type detectie automatisch camera’s naar vooraf ingestelde posities worden gebracht, terwijl direct een bericht wordt verzonden naar beheerders of beveiligers en poorten worden geopend of juist gesloten. EgroService is ook leverancier van het WinGuard Physical Security Information Manage- ment (PSIM+) platform van Advancis. Dit biedt veel mogelijkheden om de diverse systemen softwarematig te integreren en onder andere alarmen op een uniforme manier te presenteren.

PoE

Dankzij Power over Ethernet (PoE) zijn veel detectiesystemen van South- west Microwave direct te integreren in bestaande netwerken. MicroPoint-PoE-S biedt een veiligeTCP/IP netwerkintegra- tie via een Ethernetkabel voor voeding en datatransmissie. Dit reduceert installatiekosten en biedt een naadloze integratie met onder meer IP-camera’s, toegangscontrolesystemen en verlichting. Dankzij Remote Diagnostics kunnen centralisten op afstand de status van aangesloten systemen, detectie- parameters en informatie over alarmen bekijken.

Analytics

Geavanceerde videoanalytics en Deep Learning-algoritmes dragen bij aan het verder terugdringen van onterechte alarmen. EgroService levert videoanalytics van Davantis. Deze analyticssoftware zorgt er daadwerkelijk voor dat detecties niet worden gemist, ook niet over grote afstanden. Groenen- dijk: “De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor beveiliging gaat snel. Het reduceren van onterechte alarmen voorkomt het risico dat na een be- paalde periode daadwerkelijke alarmen niet meer serieus worden genomen. Bewakingscamera’s hebben meer te bieden dan alleen het vastleggen van beelden. Door analyse en verificatie weten centralisten dat iedere melding echt is. Door data te verwerken in dashboards wordt het overzicht op situaties vergroot. Als one-stop-shop voor perimeterdetectie en aanverwante producten hebben we kennis in huis en leveren turnkey oplossingen voor ieder denkbaar project. Dat is de kracht van EgroService.”

Tekst: Robert van Daesdonk – Redactie@beveiliging.nl

U kunt het artikel hier als pdf downloaden.

Artikel eerder verschenen in het magazine: Beveiliging.